"Belirtilmemiş bir hata oluştu. Daha fazla bilgi için kayıtları kontrol et" Hata Çözüm Anlatımı!

Yazar XLSKK 19 Nisan 2016 Salı 4 yorum

"Belirtilmemiş bir hata oluştu. Daha fazla bilgi için kayıtları kontrol et" Hata Çözümü


Merhaba arkadaşlar bugün lol güncellemesinde olan bir hatanın çözümünden bahsedeceğim.
Hatanın adı "Belirtilmemiş bir hata oluştu. Daha fazla bilgi için kayıtları kontrol et"
Bu hatayı nasıl çözeceğimize gelirsek

"Belirtilmemiş bir hata oluştu. Daha fazla bilgi için kayıtları kontrol et" Hatasının Çözümü


C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_air_client\releases\xxx klasörü

xxx adlı klasöre giriyoruz.

İçerisindeki "S_OK" Adlı dosyayı siliyoruz.

C:\Riot Games\League of Legends 'e geri dönüyoruz.

Ve "lol.launcher.exe" yi yönetici olarak çalıştırıp oyuna giriyoruz.

Güncellemenizi sorunsuz olarak yapacak ve oyuna girebileceksiniz.

İyi oyunlar yardımcı olduysam bi teşekkürü çok görmeyin.

XLSKK AİLESİ.
Devamını Oku...

Metin2 Onaylı HP-SP Görme Sistemi Ekleme (Kolay anlatım)

Yazar XLSKK 31 Mart 2016 Perşembe 0 yorum


Metin2 HP - SP GÖRME SİSTEMİ ANLATIMI


Bu sistemin amacı düello yaptığınızda karşı tarafın ne kadar canı kaldığını size gösterir, ve siz öldüğünüzde size "eziqqq can full" tarzında muhabbetler yapamaz, serveriniz güzelleşir.

Özel bir sistemdir, genellikle parayla satılır. Bu yazımızda ücretsiz olarak anlatıyoruz ve paylaşıyoruz.

Anlatıma başlayalım;

constinfo.py Açılır ve müsait bir  yere yerleştirilir.

INPUT_IGNORE = 0
DUELLODAIZINVARMI = ""
BenimDuelloIznim = ""
PLAYER_MAX_HP = 0
PLAYER_HP = 0 PLAYER_SP = 0
INPUT = 0
PLAYER_MAX_SP = 0 PLAYER_NAME = ""
PYTHONTOLUA = 0
PYTHONISLEM = ""
game.py Açılır ve aşağıdaki kodlar taratılır,
 "CloseSafebox"      : self.CommandCloseSafebox,
Altına yapıştırılır.

"PythonToLua" : self.__PythonToLua, # ZacqooLeaven Share
"PythonIslem" : self.__PythonIslem, # ZacqooLeaven Share
"LuaToPython" : self.__LuaToPython, # ZacqooLeaven Share


game.py içinde taratılır,


def OpenQuestWindow(self, skin, idx):
altındakiler değiştirilir

if constInfo.INPUT == 1:
return
self.interface.OpenQuestWindow(skin, idx)
aratılır 

def OnRecvWhisper(self, mode, name, line):
if mode == chat.WHISPER_TYPE_GM:
self.interface.RegisterGameMasterName(name)

ve bloğun altına aşağıdaki eklenir

if line.find("zacqooleavenhpspq") != -1:
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, locale.RAKIPKABULETMEDILANXD)
return if line.find("zacqooleavenhpsp") != -1:
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, locale.RAKIPKABULETMEDILANXD2)
return if line.find('HP kabul etmedi') != -1:
constInfo.DUELLODAIZINVARMI = "Kabul etmedi."
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, name + ' adli oyuncu HP ve SP gostermesini redetti. ') return
constInfo.DUELLODAIZINVARMI = "Kabul etti."
elif line.find('HP kabul ettimaq') != -1: chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, name + " adli oyuncu duello'da HP ve SP gosterme'yi kabul etti. ")
constInfo.DUELLODAIZINVARMI = "Kabul etmedi."
return elif line.find('C kabul etmedi') != -1: chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, name + ' adli oyuncu HP ve SP gotermesini redetti. ')
constInfo.DUELLODAIZINVARMI = "Kabul etti."
return elif line.find('C kabul ettimaq') != -1: chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, name + " adli oyuncu duello'da HP ve SP gosterme'yi kabul etti. ")
pass
return
else:
game.py açılır ve en aşağıya eklenir

##zacqooleaven hp sp onay baslat
def __PythonToLua(self, id):
def __PythonIslem(self, PythonIslem):
constInfo.PYTHONTOLUA = int(id)
net.SendQuestInputStringPacket(constInfo.PYTHONISLEM)
if PythonIslem == "PYTHONISLEM":
net.SendQuestInputStringPacket(str(constInfo.PLAYER_VID))
elif PythonIslem == "PLAYER_VID":
if LuaToPython.find("#quest_input#") != -1:
def __LuaToPython(self, LuaToPython): constInfo.INPUT = 1
constInfo.INPUT = 0
elif LuaToPython.find("#quest_inputbitir#") != -1: elif LuaToPython.find("#rakip_hp_sp#") != -1:
constInfo.PLAYER_SP = LuaToPython.split("|")[3]
constInfo.PLAYER_HP = LuaToPython.split("|")[1] constInfo.PLAYER_MAX_HP = LuaToPython.split("|")[2]
##zacqooleaven hp sp onay bitir
constInfo.PLAYER_MAX_SP = LuaToPython.split("|")[4]
uitarget.py açılır üstteki importlarin altına şunlar eklenir ; 

import os
import uiCommon
import chat
import event
import uiHealth
uitarget.py içerisinde aratılır

 def OnUpdate(self):

altına eklenir

if self.vid != 0 and player.IsPVPInstance(self.vid) and constInfo.DUELLODAIZINVARMI == "Kabul etti.":
constInfo.PLAYER_VID = self.vid constInfo.PYTHONISLEM = "#hp_sp#"
self.healthBoard.Show()
event.QuestButtonClick(constInfo.PYTHONTOLUA)
if not self.healthBoard.IsShow():

uitarget.py içerisinde aratılır.

  def __init__(self):
  altına eklenir.

  self.healthBoard = uiHealth.HealthBoard()

uitarget.py içerisinde aratılır

 def Close(self):
altına eklenir 

self.__Initialize()
self.healthBoard.Hide()
self.Hide()

uitarget.py içerisinde aratılır

def OnPVP(self):
net.SendChatPacket("/pvp %d" % (self.vid))

aşağıdakiyle komple değistirilir

def OnPVP(self):
""" Paylasimci ZacqooLeaven """
if player.IsChallengeInstance(self.vid):
questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
if constInfo.DUELLODAIZINVARMI == "":
questionDialog.SetText("Rakibin HP ve SP gorebilsin mi ? " + " " + chr.GetNameByVID(self.vid)+": Rakip kabul etmedi.")
else: questionDialog.SetText("Rakibin HP ve SP gorebilsin mi ? " + " " + chr.GetNameByVID(self.vid)+":" + constInfo.DUELLODAIZINVARMI)
self.questionDialog = questionDialog
questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.Yes2)) questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.No2)) questionDialog.Open()
questionDialog.SetText("Rakibinin HP ve SP gormesine izin veriyor musun? ")
elif not player.IsCantFightInstance(self.vid) or player.IsRevengeInstance(self.vid) or player.IsChallengeInstance(self.vid): questionDialog = uiCommon.QuestionDialog() questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.Yes))
net.SendChatPacket("/pvp %d" % (self.vid))
questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.No)) questionDialog.Open() self.questionDialog = questionDialog def Yes(self): self.questionDialog.Close() net.SendWhisperPacket(chr.GetNameByVID(self.vid), "||"+"HP kabul ettimaq.")
if constInfo.DUELLODAIZINVARMI == "Kabul etmedi." or constInfo.DUELLODAIZINVARMI == "":
def No(self): self.questionDialog.Close() net.SendWhisperPacket(chr.GetNameByVID(self.vid), "||"+"HP kabul etmedi.Hpstanceingilizcebitti") net.SendChatPacket("/pvp %d" % (self.vid)) def Yes2(self): constInfo.DUELLODAIZINVARMI = ""
net.SendWhisperPacket(chr.GetNameByVID(self.vid), "||"+"C kabul ettimaq.")
chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, locale.RAKIPKABULETMEDISENDEETMEDIN) net.SendChatPacket("/pvp %d" % (self.vid)) net.SendWhisperPacket(chr.GetNameByVID(self.vid), '||zacqooleavenhpsp||') else: net.SendChatPacket("/pvp %d" % (self.vid)) self.questionDialog.Close() def No2(self):
else:
self.questionDialog.Close() if constInfo.DUELLODAIZINVARMI == "Kabul etti.": constInfo.DUELLODAIZINVARMI = "" chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, locale.RAKIPKABULETMEDISENDEETMEDIN2) net.SendWhisperPacket(chr.GetNameByVID(self.vid), '||zacqooleavenhpspq||') net.SendChatPacket("/pvp %d" % (self.vid))
net.SendChatPacket("/pvp %d" % (self.vid))
net.SendWhisperPacket(chr.GetNameByVID(self.vid), "||"+"C kabul etmedi.Hpstanceingilizcebitti")

locale_tr > locale > tr > locale_game.txt açılır ve en alta eklenir 

RAKIPKABULETMEDILANXD2 <Sistem> HP ve SP görüntülemesi için rakibin ve sizin onayınız gerekir.
RAKIPKABULETMEDILANXD <Sistem> Rakibiniz HP ve SP görüntülemesini redetti. Rakibiniz HP ve SP'nizi görüntülemeyecek.
RAKIPKABULETMEDISENDEETMEDIN <Sistem> Rakibiniz HP ve SP görüntülemesini redetti. Rakibiniz HP ve SP'nizi görüntülemeyecek.
RAKIPKABULETMEDISENDEETMEDIN2 <Sistem> HP ve SP görüntülemesini redettiniz. Taraflar HP ve SP görüntülemeyecek.

İndirilmesi gereken şu dosyaları indirin root içerisinde uihealth.py'yi root'un içerisine atıyoruz, quest klasörünün içindeki zcwsonay.lua 'yı questten okutuyoruz ve işlem tamamdır .


Ufak bir güncelleme (düello başlangıc efekti)

Eğer düello başladığında geri sayma efektini kullanıyorsanız problem oluşturabilir ikisini bir arada çalıştırmak için;

uitarget.py açılır ve aratılır

self.buttonDict[localeInfo.TARGET_BUTTON_FIGHT].SetEvent(ui.__mem_func__(self.demirwsgame))
Altındaki 2 satır değiştirilir 

self.buttonDict[localeInfo.TARGET_BUTTON_ACCEPT_FIGHT].SetEvent(ui.__mem_func__(self.demirwsgame))
self.buttonDict[localeInfo.TARGET_BUTTON_AVENGE].SetEvent(ui.__mem_func__(self.demirwsgame))

Tekrar aratılır : 

 def demirwsgame(self):

kod bloğu tamamen değiştirilir 

def demirwsgame(self):
if player.IsChallengeInstance(self.vid):
questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
if constInfo.DUELLODAIZINVARMI == "":
questionDialog.SetText("Rakibin HP ve SP gorebilsin mi ? " + " " + chr.GetNameByVID(self.vid)+": Rakip kabul etmedi.")
else: questionDialog.SetText("Rakibin HP ve SP gorebilsin mi ? " + " " + chr.GetNameByVID(self.vid)+":" + constInfo.DUELLODAIZINVARMI)
self.questionDialog = questionDialog
questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.Yes2)) questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.No2)) questionDialog.Open()
questionDialog.SetText("Rakibinin HP ve SP gormesine izin veriyor musun? ")
elif not player.IsCantFightInstance(self.vid) or player.IsRevengeInstance(self.vid) or player.IsChallengeInstance(self.vid): questionDialog = uiCommon.QuestionDialog() questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.Yes))
net.SendChatPacket("/pvp %d" % (self.vid))
questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.No)) questionDialog.Open() self.questionDialog = questionDialog def Yes(self): self.questionDialog.Close() net.SendWhisperPacket(chr.GetNameByVID(self.vid), "||"+"HP kabul ettimaq.")
constInfo.demirstartgame = self.vid
constInfo.demirstartgame = self.vid event.QuestButtonClick(constInfo.demirvidgame) def No(self): self.questionDialog.Close() net.SendWhisperPacket(chr.GetNameByVID(self.vid), "||"+"HP kabul etmedi.Hpstanceingilizcebitti") net.SendChatPacket("/pvp %d" % (self.vid))
constInfo.demirstartgame = self.vid
event.QuestButtonClick(constInfo.demirvidgame) def Yes2(self): if constInfo.DUELLODAIZINVARMI == "Kabul etmedi.": if constInfo.DUELLODAIZINVARMI == "": constInfo.DUELLODAIZINVARMI = "" chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, localeInfo.RAKIPKABULETMEDISENDEETMEDIN)
self.questionDialog.Close()
event.QuestButtonClick(constInfo.demirvid) net.SendWhisperPacket(chr.GetNameByVID(self.vid), '||zacqooleavenhpsp||') else: net.SendWhisperPacket(chr.GetNameByVID(self.vid), "||"+"C kabul ettimaq.") constInfo.demirstartgame = self.vid event.QuestButtonClick(constInfo.demirvid) def No2(self):
event.QuestButtonClick(constInfo.demirvid)
self.questionDialog.Close() if constInfo.DUELLODAIZINVARMI == "Kabul etti.": constInfo.DUELLODAIZINVARMI = "" chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, localeInfo.RAKIPKABULETMEDISENDEETMEDIN2) net.SendWhisperPacket(chr.GetNameByVID(self.vid), '||zacqooleavenhpspq||') constInfo.demirstartgame = self.vid else:
event.QuestButtonClick(constInfo.demirvid)
net.SendWhisperPacket(chr.GetNameByVID(self.vid), "||"+"C kabul etmedi.Hpstanceingilizcebitti")
constInfo.demirstartgame = self.vid

Ve kullanım sorunsuzdur, yorumlarınızı eksik etmeyin takipde kalın daha güzel yenilikler paylaşılacaktır.

XLSKK AİLESİ. 
Devamını Oku...

Metin2 Source , C++ Dersleri , Nasıl Yapılır ?

Yazar XLSKK 0 yorum

Metin2 Source , C++ Dersleri , Nasıl Yapılır ?


Merhaba Arkadaşlar , Ülkemizin Bir Çok Konuda Almanlardan Geri Kaldığını Fark ettim .

Yapamadığımız Çoğu Sistemi Almanlara Yaptırıyor Veya Almanlardan Alıyoruz .
Ayrıca Piyasadaki Sahtekarlardan Sağlam Olmayan 3 Gün Emek Verilmiş Fileslere 100 TL Ödüyoruz.
Buna Bir Son Vermek İstediğimden Bu Konuyu Açma Gereği Duydum .

" Source " Nedir ?


" Source . Bir Yazılımın Veya Programın Açık Kaynak Dosyalarıdır . Bunlar Birleştirildiğinde Yazılım Halini Alır . Source İçerisinde CPP , lib , H , cc Ve Bu Tarz Dosya Uzantıları Bulunur . Bunları Bir Çok Yazılım İle BUILD Edebilirsiniz . "

" Source Nasıl Build Edilir ? "


" Metin2 Source Dosyaları Visual Studio Üzerinden BUILD Edilirse .exe Türevli Dosyalar Gelir . Bunun Sizin İşinize Yarayacağını Pek Zannetmiyorum . Bu Yüzden BUILD İşlemimiz Free BSD 9.2 Kurulu Olan Bir Makinede Yapmalıyız . 9.2 Makine Alınca İş Bitmiyor Elbet . Bu Makinede ;

gmake ; " cd /usr/ports/devel/gmake && make install clean Yazarak Kurabilirsiniz "

makedepend ; " cd /usr/ports/devel/makedepend && make install clean Yazarak Kurabilirsiniz "

svn ; " cd /usr/ports/devel/subversion && make install clean Yazarak Kurabilirsiniz "

devil ; " cd /usr/ports/graphics/devil && make install clean Yazarak Kurabilirsiniz "

G++ ; " cd/usr/ports/lang/gcc48 & make install clean Yazarak Kurabilirsiniz "

" Eğer Yukarıdaki Yazılımları 9.2 Free Bsd Sunucunuza Kurmaz İseniz BUILD İşlemini Gerçekleştiremessiniz "Source Dosyası Virus Taraması ; " Gelelim Bir Başka Seçeneğe . Bunları Kurup Atmakla Uğraşmak İstemiyorum Diyor İseniz .
Direk Olarak Free Bsd 9.2 + Source Dosyaları + Tüm Yazılımlar Kurulmuş VDI Dosyasını İndireceksiniz.


VDI Dosyası ; 
https://mega.nz/#!Oc5l3Z7Q!w6mcLglOD-fbv5HRH2mfYkl9L8l1xtmE0nsDfCocNlk

VDI Dosyası Virus Total ; http://i.hizliresim.com/5R31RR.png


Yapamaz İseniz Makefile Dosyalarını Source İçerisine Atın ; https://yadi.sk/d/iKxHG9nQcGBie

Makefile Vırus Total ; https://www.virustotal.com/tr/file/1...is/1414163739/

VDI ID ; root

VDI Şifresi ; dev

İçerisinde Kairzy.tgz Source Dosyaları Bulunmakta .

Önerdiklerim ;

Game ; Mainline

DB ; Mainline_released

Client ; Novaline

VDI Dosyasını İndirin Ve Aşağıdaki Yarımcı Video'yu İzleyerek Game Dosyanızı Oluşturun
Metin2 Source Editleme Dersleri .


" Source Dosyalarının Diğer Yanı Editlenebilir Olmasıdır "


" Taşın İteme Eklenme Oranı Düzenlemesi "

Char_item.cpp Dosyası Açılır if (number(1, 100) <= 30)
Aratılır

Aratılır . Ve 30 Yazan Yer Taşın İteme Eklenme Olasılığıdır . İstediğinizi Oranı Yazabilirsiniz 1 İla 100 Arasında Olmak Kaydıyla .

" %3 Vergi Kaldırma & Düzenleme "

Shop.cpp Ve Shopmanager.cpp Açılır Bu Düzenlemede İki Yerde Aynı İşlemi Yapacaksınız .iVal = 3;
Aratılır .
 0 Yaparsanız %3 Vergiyi Kaldırmış Olursunuz . 0 - 100 Arasında İstediğiniz Sayıyı Yazabilirsiniz.
" İtem Giyilirken Efsun Atmayı Kapatmak "

Bu Açık Oyuncuların İtem Giyilirken Efsun Attıklarında Efsun Bug u Yapmalarını Sağlar.
Bu Açık Vanilla 54k Core Ve 40K Game Core'lerde Mevcuttur .

Char_item.cpp Açılır
4488. Satırdaki Aşağıdaki Yazı Bulunur .

ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("ìâ€*ì„±ìâ€ž ë³â‚¬ê²½í•* ìËâ€*ËÅ“ ì—â€*ëÅ*” ì•„이í…œìžâ€¦ë‹Ëâ€*다."));
 

Ardından 

if (item2->IsExchanging())  return false;
Altına Bu Komut Eklenir ;


if (item2->IsEquipped())  return false;
 

Yukarıdaki Şekli Alır

" 0 Yanga NPC'Den İtem Almayı Aktifleştirme "

shop.cpp Açılır .
if(r_item.price <= 0)
Aratılır.


if (r_item.price < 0)
Bununla Değiştirilir .


Game Dosyasının Boyutu Nasıl Küçültülür ?

" Evet Arkadaşlar Çoğu Arkadaşımızın Merakla Beklediği GAME Dosyasının Boyutunu Küçültmeyi Göstereceğim "

" İlk Önce GAME Dosyamızı Herhangi Bir Dizine Atıyoruz Ardından , PuTTy'ye giriş yaparak Attığımız Dizini Yazıp "

Örneğin ;

cd /usr Yazıp Enterliyoruz .

Ardından Strip -s gamedosyasininadi Yazarak Enterliyoruz . Ve GAME Boyutumuz Küçülmüş Oluyor.


 Metin Dedektörü Limitini Arttırma & Sınırsız Yapmak.

src/game/char_item.cpp Açılır .


case 76006
Aratılır . 
Ve Aşağı İnilir .


Gri Görülen Bölüm Silinir .
Saygılarımla .

YORUM YAPMAYI UNUTMAYINIZ


Devamını Oku...

Metin2-TR Mod 7x-Exp BOT Sürekli Güncellenecektir. 02.04.2016

Yazar XLSKK 22 Mart 2016 Salı 2 yorum

En sevilen ve kullanışlı metin2 kasma hilesi olan metin2 mod exp botun sorunsuz halini yayınlıyoruz.
Hile de otomatik 7x damage hack bulunmaktadır istemiyorsanız kapatabilirsiniz.
Oyuna oto inject olan mobber hack ile de tüm yaratıkları çekebilirsiniz.

 7x için Çalıştırma Yöntemi(Tamamen Düzeltildi)Bot Ayarlarına girin.
Exp bot kısmına girin
WaitHack kısmındaki çarpıya tıklayın tik işareti gelince 7x aktiftir bu kadar.
Çekme size az gelirse Bot ayarlarından Mobber Distance kısmına gelin satandart 2000 dir en fazla 9999 olur onu arttırın hilenin çektiği slotları arttıracaktır ve olduğunuz yerde rahatça kesebilirsiniz.

ÖZELLİKLERİ
Exp botu
Balık botu
Metin, boss, cevher  arama kesme botu
Canavarları Çekme
Hızlı koşma, hızlı vurma, hızlı kasma
Wallhack
GM Dedektörü
Loncaya Exp Bağışlama
Oto iksir basımı
Skill botu
Attack modu
Hepsi tek bir hilede İyi Oyunlar


YAPIMCI : KAMER1337
SÜRÜM: 01.04.2016


HILENIN KURULUM VİDEOSU


İNDİRME DOSYALARI

HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ


metin2client.bin not found. wrong metin2 directory hatası çözümü

Bu hata hileyi oyunun klasörüne atmadığınız da gelmektedir. Eğer oyununuzun kurulum yerini değiştirmediyseniz alttaki adreste yer almaktadır.
C:\Program Files (x86)\GameforgeLive\Games\TUR_tur\Metin2
Program Files (x86) olan yer sisteminiz 32 bit ise Program Files şeklinde olacaktır.

Siyah Ekran Hatası

 Siyah ekran gelen olursa tekrar tekrar yazdım ama bir daha yazayım temiz oyunu başka bir yere yeniden kopyalayın o oyunu açın ilk yani test edin baktınız normal açılıyor hileyi tekrar rardan çıkarıp onun üstüne atıp oradan devam edin siyah ekran hatasını uğraşmadan bu şekilde direk 2 dk da çözmüş olursunuz.

lib.xxx hataları
Eğer bu şekilde bir hata alıyorsanız. Oyunun kurulu olduğu klasörü açın. Sonra lib klasörünü olduğu gibi silin. Oyunu normal açın hileli değil packleri yeniden yüklesin ve oyuna giriş yapıp oyuna girin ve biraz dolaşın sonra oyunu kapatın. Hilenin güncel versiyonunu oyunun klasörüne tekrar atıp hileyi yönetici olarak çalıştırıp oyunu açın.

 Start Pasif Olursa 
Oyunu yönetici olarak çalıştırın start aktif olacaktır. Eğer metin2client.bin not found. wrong metin2 directory hatası aldı iseniz üsteki yönergeyi uygulayın sorun halledilmiş olacaktır.


Your Client Version İs Not Support veya Download new version
Bu veya benzeri bir hata ile karşılaştı iseniz muhtemelen oyuna yeni pack gelmiştir veya hileye güncelleme gelmiştir ve elinizdeki hilenin dosyaları bu pack için güncellenmemiş tir. Oyuna pack gelince hile burada güncellenmek tedir. Fakat eğer hile yapımcısı geç çıkartırsa hileyi doğal olarak bizde paylaşamıyoruz o nedenle birçok yorum gelmekte fakat yeni sürüm bize ulaşıncaya kadar bizimde yapacağımız bir şey yok lütfen bu hatayı aldığınızda biraz daha sabırlı olunuz ve sürekli yorum yazmayınız. Güncelleme günleri gelen yorumlara cevap yazmak biraz daha zor oluyor çünkü. Hilenin güncel versiyonu eklendiğinde o zamanki tarih ile birlikte bu sayfa üzerinden güncelleme yapılacaktır. Tarih güncellendiğin de tekrardan indirip kullanabilirsiniz hileyi.
GameGuard has initial error hatası

Bu hatanın devamında Please kill other conflict programs and restart game yazmaktadır. Kısaca metin2 ve gameguard a ait uygulamaları görev yöneticisini açıp kapatırsanız sorununuz çözülür veya bilgisayarı açıp kapatın oyunu tekrar başlatmayı deneyin buda size çözüm olur bu hata geldiğinde birkaç kez oyunu normal açmaya çalışın sorun düzelecektir. Bu hata hile ile ilgili değildir sadece normal hilesiz kullanıcılarda da çıkar gameguard ın bir hatası ama neden çıkıyor bilmiyorum muhtemelen başka uygulamalarla çakışıyor veya başka bir durum.


Metin2 TR Mod 7x- Exp Bot(ÜSTTEKİ EN GÜNCELİ!!)


Merhaba arkadaşlar bu konumuzda sürekli güncel tutacağımız metin2 mod hilesini paylaşacağım.

Hilenin Görünümü


Hilenin Özellikleri

7X ve çekme
Hızlı Koşma
Hızlı vurma
Wait Hack

Hilenin Kurulum Videosuİndirme Linkleri
Resimin üzerine tıkladığınızda iner.VirusTotal Linkleri
Resimin üzerine tıkladığınızda sonuçları görebilirsiniz.Devamını Oku...

Metin2 Wslik 40K Server Files - Stabil 2016 Version

Yazar XLSKK 10 Şubat 2016 Çarşamba 3 yorum

Merhabalar XLSKK Ailesi;Bugün sizlere bir arkadaşımızın tasarlamış olduğu filesi paylaşacağım 2016 yeni filestir.Server Files Genel Özellikleri

Kod:
- ATTR_ALWAYS_ADD: 1/0 (Arttırma kağıdı %100 eklensin. Aç/kapat.)
- ATTR_ALWAYS_5_ADD: 1/0 (Kutsama Küresi %100 eklensin. Aç/kapat.)
- ATTR_CHANGE_LIMIT: 0 ile 60 arası (Bonus değiştirme süresi kaç saniye olsun.)
- ITEM_OWNERSHIP_TIME: 0 ile 3 arası (Canavalardan yere düşen itemde kaç saniye isim yazsın.)
- ITEM_DROP_TIME: 0 ile 32767 arası (Canavarlardan yere düşen item kaç saniye sonra kaybolsun.)
- ITEM_FLOOR_TIME: 0 ile 32767 (Yere atılan item kaç saniye sonra kaybolsun.)
- RAISE_EMPIRE_PRICES: 1/0 (NPC deki item fiyatları 3 krallıkta aynı olsun. Aç/kapat. )
- PC_MAX_ATTACK_SPEED: 0 ile 2147483646 arası (Oyuncuların max. atak hızı kaç olsun.)
- PC_MAX_MOVEMENT_SPEED: 0 ile 2147483646 arası (Oyuncuların max. hareket hızı kaç olsun.)
- MOB_MAX_ATTACK_SPEED: 0 ile 2147483646 (Yaratıkların max. atak hızı kaç olsun.)
- MOB_MAX_MOVEMENT_SPEED: 0 ile 2147483646 (Yaratıkların max. hareket hızı kaç olsun.)
- TAXES: 0 ile 100 arası (NPC'ye satılan itemden % kaç vergi alınsın.)
- PACKAGE_ENABLE: 1/0 (Package aç. Aç/kapat.)
- ATTR_RARE_ENABLE: 1/0 (6. efsun ve 7.efsun kullanılsın. Aç/kapat.)
- GOLD_DROP_TIME: 0 ile 32767 arası (Yere atılan yang kaç saniye sonra kaybolsun.)
- EMOTION_WITHOUT_MASK: 1/0 (Duygu maskesi olmadan dans etme. Aç/kapat.)
- EMOTION_SAME_GENDER: 1/0 (Aynı cinsiyetlerle kullanılamayan duygular kullanılsın. Aç/kapat.)
- BUGFIX_SURA_MANASHIELD: 1/0 (Sura becerisindeki bug fixlensin. Aç/kapat.)
- GOLD_DROP_TIME_INTERVAL: 0 ile 32767 arası (Yaratıklardan yere düşen yang kaç saniye sonra kaybolsun.)
- SEQUENCE_CHECK: 1/0 (Sequence farklı adreslerden girişi kapatmak için kullanılır. Aç/kapat.)
- ADMINPAGE_ENABLE: 1/0 (Bazı güvenlik açıklarını kapatır. Açık yani 1 olmalıdır. Aç/kapat.)
- ADMINPAGE_NO_LOCALHOST: 1/0 (Bazı güvenlik açıklar aktif olur. Kapalı yani 0 olmalıdır. Aç/kapat.)
- NEW_GM_HOST_CHECK: 1/0 (GM komutları denetimi. Aç/kapat.)
- NEW_TEST_SERVER: {0/1} (GM kodlarını oyuncular içinde açılır. Kapalı yani 0 olmalıdır. Aç/kapat.)
- MAX_HT: 1 ile 32767 arasında (VIT değeri max. kaç olsun.)
- MAX_IQ: 1 ile 32767 arasında (INT değeri max. kaç olsun.)
- MAX_ST: 1 ile 32767 arasında (STR değeri max. kaç olsun.)
- MAX_DX: 1 ile 32767 arasında (DEX değeri max. kaç olsun.)
- MAX_STATUS: 1 ile 32767 arasında (Statülerin hepsinin değeri max. kaç olsun.)
- MAX_LEVEL_STATUS: 1 ile 250 arasında (Max. kaç levele kadar statü puanı gelsin.)
- MAX_LEVEL: 1 ile 250 arasında (Oyuncular max. kaç levele kadar gelebilsin.)
- ADMINPAGE_IP: (Sunucunuzun ip'sini yazmalısınız. Bazı güvenlik açıklarını kapatır.)
* Sahte item oluşturma hilesi engellendi. (Hile game üzerinden fixlendi.)
* GM dedektör hilesi engellendi. (Hile game üzerinden fixlendi.)
* Koruma alanında yapılan hileler engellendi. (Hile game üzerinden fixlendi.)
* Hayalat modu hilesi engellendi. (Hile game üzerinden fixlendi.)
* Wallhack hilesi engellendi. (Hile game üzerinden fixlendi.)
* İtem çalma hilesi engellendi. (Hile game üzerinden fixlendi.)
* İsim hilesi engellendi. (Hile game üzerinden fixlendi.)
* Renkli pazar ismi koyma hilesi engellendi. (Hile game üzerinden fixlendi.)
* Deniz olmayan yerde balık tutma hilesi engellendi. (Hile game üzerinden fixlendi.)
* Maden botu hilesi engellendi. (Hile game üzerinden fixlendi.)
* HP çalma ve/ SP çalma bonusundaki bug fixlendi. (Bug fixlendi.)
* Binek bug'u fixlendi. Hareket halinde iken inilemez / binilemez. (Bug fixlendi.)
* HP üretimi ve SP üretimindeki problem çözüldü. (Bug fixlendi.)
* Level sınırı ile girilen bölgelere hack ile giriş engellendi. (Bug fixlendi.)
* Dayanaklılık Metin Taşını kesince Şeytan Kulesine ışınlanma problemi çözüldü.
* Yaratıkların donma problemi çözüldü.
* At ve binekler beceri kullandığında oluşan damage vurmama problemi çözüldü.
* Yeni eklenen güçlü bineklerin atak yapmama problemi çözüldü.
* Saldırı değeri gözükmüyordu, bu problem çözüldü.
* İsimsiz düşen bk sorunu çözüldü.
* Lycan tamamen kaldırıldı.
* 6. beceriler kaldırıldı.
* Ejderha taşı simyası kapatıldı.
* Enerji sistemi kapatıldı.
* Oyun zemin stili orjinal hale getirildi.
* Oyun tema stili orjinal hale getirildi.
* Kemer sistemi ekli.
* Kostüm sistemi ekli.
* Pet sistemi ekli.
* Etkinliklerdeki sorun düzeltildi.
* Pazarların kaydırılması, bozulması ve karakterin ölmesi fixlendi.
* Şamanların gruptaki oyuncuları toplu kutsama özelliği eklendi.
* Metin taşı dedektörü kullanımı 200 adet olarak değiştirildi.
* Sınırsız cesaret pelerini kullanımı eklendi.
* Etc tasarımı değiştirilmiştir.
* 4 envanterden oluşan ticaret bug'u fixlendi.
* 5. karakter Lycan kapatılmıştır. Kullanımı aktif değildir. (DISABLE Lycan)
* 6. beceriler kapatılmıştır. (Ninja ve Savaşçı DISABLE 6. skill)
* Yeni gelen bonuslar kaldırılmıştır.
* Ticaretten 999.999.999 yang gönderme eklendi.
* Ticarette noktalı yang gösterimi eklendi. 9.999.999 gibi.
* İtem al/sat bug'u fixlendi.
* 0 yang itemi alamama bug'u fixlendi.
* Yere yang atma engellendi.
* Max. levele kadar statü gelmesi eklendi.
* Max. statü sınırı 90 olarak ayarlandı.
* Max. level 250 olarak ayarlandı.
* Duygu maskesi olmadan dans edebilme eklendi.
* İçgörü küresi olmadan item yansıtabilme eklendi.
* Yeni gelen bineklerin atak yapması eklendi.
* %3 vergi kaldırıldı.
* Krallıklardaki farklı fiyat sorunu fixlendi.
* Ninjaların oyundan atma/düşme sorunu fixlendi.
* MySQL log kayıdı tamamen kapatıldı. ( Command_log aktiftir. )
* PTS log kayıdı tamamen kapatıldı.
* Loncaya alınan kişi sayısı 112 olarak değiştirildi.
* Gruba alınabilen kişi sayısı 14 olarak değiştirildi.
* 32 map sınırı, 64'e yükseltildi.
* 250. seviye'ye kadar tecrübe dağılımı eklendi.
* Işınlandıldığında hp'nin - de kalması fixlendi.
* Envanter dolu iken oluşan item taşma sorunu fixlendi.
* Yere atılan itemlerin kaybolma süresi değiştirildi. 3 ya da 5 saniye.
* Bazı becerilerin kullanımda oluşan hp gitmesi bug'u fixlendi.
* Biyalog görevlerinde yakma şansı kaldırıldı.
* Sersemlik bug'u fixlendi. Kalkan tak/çıkart olayı yok.
* Dice açığı kapatıldı.
* Cube açığı kapatıldı.
* War açığı kapatıldı.
* 1 levelde lonca kurma açığı kapatıldı.
* Check server sorunu düzeltildi.
* İnternal IP sorunu düzeltildi.
* Görünmezlik sorunu düzeltildi.
* Bonus değiştirirken gerekli süre kaldırıldı.
* Sura karakterinde beceri bug'u fixlendi.
* -32k hp bug'u fixlendi.
* kill kodu iki kere sayma sorunu fixlendi.
* Taş sorunu fixlendi.
* Db account açığı kapatıldı.
* P2P açığı kapatıldı.
* GM'lerin npc'den item satın alması engellendi.
* GM'lerin ticaret yapması engellendi.
* GM'lerin yere item atması engellendi. ( IMPLEMENTOR rütbesinde aktif değildir.)
* GM'lerin pazardan item satın alması engellendi. ( IMPLEMENTOR rütbesinde aktif değildir.)
* GM'lerin depoya item koyması engellendi. ( IMPLEMENTOR rütbesinde aktif değildir.)
* GM'lerin pazar kurması engellendi. ( IMPLEMENTOR rütbesinde aktif değildir.)
* Şebnemler, ejderha tanrıları, sular ve isabetlerin yarattığı bug fixlendi.
* HP değeri İNT olarak değiştirildi.
* Random HP değeri İNT olarak değiştirildi.
* Level değeri BİGİNT olarak değiştirildi.
* EXP değeri İNT olarak değiştirildi.
* GOLD değeri BİGİNT olarak değiştirildi.
* Txt ve SQL kullanımı. (Şuan sadece SQL kullanabilirsiniz.)
* BIND_IP problemi çözüldü.


Server Files Oyun Özellikleri
Kod:
- Oyuna 94Lv olarak gerekli itemlerle beraber başlarsınız.
- Şebnem yüzüğü sayesinde şebnem ve kritik delici özellikleri sınırsız olarak karakterinize eklenir.
- Lv Sınırı 99'dur.
- Tek tip dönüşüm sistemi mevcuttur.
- Dönüşümlerde nesne ve para istemez.
- Özel Biyolog Sistemiyle 3 görev tek tıkla yapılabilir.(Genel Biyolog Görevleri / 92Lv Biyo. Görevi / 94Lv Biyo. Görevi)
- Efsun Oranları Sabittir ve kolayca yapılabilir.
- Oyun başlangıcında skilleriniz Perfect olarak verilir.
- 3 Envanter sistemi mevcuttur.
- Onaylı HP Sistemi Mevcuttur.
- Tüm Gerekli Kostümler Mevcuttur ( Klasik Kostümler / Elit Kostümler )
- Envanterde İtem Silme Kutusu Mevcuttur
- Ok ve Yay Serverde yoktur.
- Buglar Fixlendi
- Damage oranları sabit ve düzenli,karakter kayması yok.


Server Files Özellikleri 
Login BölümüBaşlangıç İtemleri


İtem Silme Kutusu Mevcut


Bonus Bilgi Sistemi Mevcut


F5 Efsun Botu Mevcut


Grup Kutsama Sistemi Mevcut


3 Envanter Sistemi MevcutDelici Vuruş Efekti Mevcut


Hızlı CH Sistemi Mevcut


Yeşil Pot & Mor Pot Efektleri Mevcut


Profil Görüntüleme Sistemi Mevcut


Gelişmiş PM Sistemi Mevcut


Gelişmiş Minimap Sistemi ( Harita Altında Saat & Tarih Sistemi )


Gelişmiş Mob Gui Sistemi Mevcut ( Can Yüzdesi / Agresifse * Sembolü / Adının Yanında Lv. Yazısı )


Oyun Seçenekleri ( Hava Ayarı Sistemi / Oto Toplama / Oyuna Girdi / Profil Görüntüleme Sistemi )


Gelişmiş Biyolog Sistemi


Gelişmiş Şebnem YüzüğüArkadia Sandığı ( NPC )


Teknik Destek Grv. ( NPC )


Genel NPCLer


Kurulum Metaryelleri

Mysql Şifresi

pelinsultan

Oyun İçi GM Char Bilgileri

ID: pelinmelekaslan
Şifre: pelinsultanim

Game Dosyası

Mysql Dosyası

Client DosyasıClient Source DosyalarıServer ( Game & Db ) Source Dosyaları
 Pelin Melek Aslan'a Teşekkür ederiz filesinden dolayı.

Yorum Yapmayı unutmayın.
Yapamadığınız yerleri söyleyin yardımcı olayım.

XLSKK AİLESİ İYİ OYUNLAR DİLER.
Devamını Oku...